01/10/11

Orca

Kuća na vodi koja ima trimaranskim trup zbog dodatne stabilnosti. Orca ima 35 m² prostora. Kapacitet 8 osoba a 4 osobe mogu spavati u njoj.

Karakteristike

UKUPNA DUŽINA9,5 m / 31 ft
ŠIRINA2,8 m / 9,2 ft
TEŽINA4.500 Kg
KAPACITET GORIVA200 l
KAPACITET VODE180 l
MAKSIMALNA SNAGA MOTORA80 Hp
VISINA IZNAD VODE3,1 m / 10 ft
GAZ35 cm / 1,15 ft
KAPACITET PLOVILA8  osoba
CE KATEGORIJAC, D

 

Opis modela

Plovni objekat je postavljen na trimaransko korito koje daje bolji stabilitet i uzgon pri većim težinama. Dizajn, forma i oblik zadovoljavaju hidrodinamička i aerodinamička pravila. Na prednjem (pramčanom) delu nalazi se ograda od inoksa koja prati liniju plovnog objekta. Kapija ograde se spušta i ima svrhu stepeništa. Na terasi se nalazi glavni ulaz u objekat,na ulazu su postavljena providna klizna vrata.

Pored glavnog ulaza (sa leve i desne strane) nalaze se dva stuba koja prate formu plovnog objekta i ulaze u kontrolnu tablu. Sa leve i desne strane stubova je nadgradno stepenište od inoksa pomoću kojeg se dolazi do kontrolne table. Na kontrolnoj tabli se nalazi sva oprema: satovi, prekidači, ručica, volan kao i držač za navigaciju koji je postavljen iznad kontrolne table i prati njenu formu. Sedište prati zakrivljenost upravljačke jedinice,na njemu se nalaze detalji od inoksa,sa donje strane su šine koje omogućavaju podešavanje udaljenosti.

Iza upravljačke jedinice nalazi se veliki ležaj pokriven montažnom tendom koja ima mogućnost demontiranja i odklanjanja ispod ležaja. Sedište i ležaj su presvučeni kožom koja je ručno proštepana koncem, linija štepa je kružnog oblika a njena preklapanja podsećaju na romboide. U zadnjem delu iza kreveta nalazi se terasa sa dva solarna panela koja snabdevaju objekat potrebnom elekričnom energijom.

Bočni zid plovnog objekta koji se nalazi ispod stranice je otvoren velikim prozorom koji prati liniju i formu. Ram prozora je izrađen od inoksa. U zadnjem delu zida postavljena je ploča u imitaciji drveta, zaobljena i prorezana malim otvorima radi lepse forme i estetike. Na zadnjem krmenom delu nalazi se terasa do koje se dolazi prolaskom kroz unutrašnji deo čamca, na terasu se izlazi na velika klizna vrata. Zadnji deo je ogradjen inoksom koji prati formu plovnog objekta.

Dimenzije

Enterijer

Oprema

Kontrola rasvete ekranom na dodir
Glavna tabla
Muzički centar

Foto

Video

Scroll Up